Материалы для скачивания

1 Ходьба- https://takzdorovo.ru/dvizhenie/konstantin-lyadov-nuzhno-bolshe-hodit/

 

2 Беговая дорожка- https://takzdorovo.ru/dvizhenie/begovaya-dorozhka-likbez/
3 ЗОЖ- https://takzdorovo.ru/videos/5069683/
4 Мяч- https://takzdorovo.ru/dvizhenie/gimnastika-verhom-na-myache/
5 Приседания для мужчин- https://takzdorovo.ru/dvizhenie/gimnastika-dlya-muzhchin-
  prisedaniya/
6 Отжимания для мужчин- https://takzdorovo.ru/dvizhenie/gimnastika-dlya-muzhchin-
  otzhimaniya/
7 Гимнастика для пожилых- https://takzdorovo.ru/dvizhenie/gimnastika-dlya-pozhilyh/
8 Физическая активность- https://takzdorovo.ru/profilaktika/rimma-potemkina-o-
  rekomendatsiyah-voz-po-fizicheskoj-aktivnosti/
9 Причины болей в спине https://www.youtube.com/watch?v=bOsqqSeUlB0
10 Зарядка при остеохондрозе –https://www.youtube.com/watch?v=P9PVSAe_hPA&t=19s
11 Информационные материалы по физической активности
  https://gnicpm.ru/articles/speczialistam-articles/fizicheskaya-aktivnost.html